Bạn biết không, những bài viết dưới đây do chính Học Thực viết, và cũng có một số bài Học Thực thấy rất ý nghĩa giúp bạn phát triển 2 yếu tố: “Học làm người” và “Học làm việc”.

Bạn có thể dành 3 giờ để cafe với bạn bè, nhưng có thể nó vô bổ. Còn nếu bạn dành thời gian để nâng cao năng lực của mình, tôi tin rằng cuộc đời sẽ luôn tốt đẹp. Bạn lựa chọn đi nhé. Chấp nhận thất nghiệp, lương thấp, bất ổn định hay chinh phục lương ++20 triệu? Nó phụ thuộc vào sự học của bạn. Sự học có được từ giá trị nhận thức. Bạn nhận thức đúng đắn việc học thì cuộc đời sẽ tốt đẹp, giết thời gian bằng những trò vô bổ rồi một ngày sẽ hối hận. Cuộc đời là thế đó, nó công bằng mà.

Có một sự thực rằng: Người giàu thì càng giàu hơn, còn người nghèo thì lại càng nghèo đi. Tại sao lại vậy? Đơn giản vì người giàu có động lực để làm giàu vì họ thấy cuộc sống giàu có sẽ tốt đẹp. Còn người nghèo luôn bi quan, do vậy họ chán nản và từ bỏ mọi thứ, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh….

Cũng giống như nhiều bạn thất nghiệp dài dài, chơi nhiều rồi bây giờ đi làm cũng rất ngại thế nên chấp nhận với số phận hẩm hiu. Với tôi đã đi làm rồi, mà nghỉ ở nhà chơi thì khó chịu lắm, phải làm việc, vì tôi hiểu, cuộc đời không làm việc, không khốn khổ khốn nạn mới là chuyện lạ.

Cũng giống như sự học vậy thôi, người yêu tri thức thì miệt mài với tri thức, vì họ càng học càng cảm thấy dốt, thế nên họ lại càng phải học. Còn kẻ không học thì lúc nào cũng thấy mình giỏi thế nên chẳng cần học.

Bạn đang thuộc “loại” người nào trên đây? Nếu bạn biết thân phận mình như thế nào rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất là “tẩy não” của chính mình mà tiến về phía trước thôi. “Tẩy não”, bạn DÁM không?

slide-kich-2


Slide-Bruce-8


Cuộc sống sung túc Học Thực