1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Hocthuc.edu.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên

trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà hocthuc.edu.vn thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

 • Tên khóa học
 • Thời gian học

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Hocthuc.edu.vn sử dụng trong nội bộ công ty và

cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin khòa học, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc
 • thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng;

xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của

bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Hocthuc.edu.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu,

khách hàng yêu cầu gửi mail về brucehoang.ws@gmail.com

4.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Hocthuc.edu.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách

hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đăng ký khóa học , dịch vụ gửi về hộp mail của

chúng tôi: brucehoang.ws@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đăng ký khóa học gọi

về 01238388585

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu  Hocthuc.edu.vn chỉnh sửa

dữ liệu cá nhân của mình.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Hocthuc.edu.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo

rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Hocthuc.edu.vn cam kết không chia sẻ, bán

hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Hocthuc.edu.vn cam kết

chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Hocthuc.edu.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là

trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến

chính sách bảo mật của Hocthuc.edu.vn , vui lòng liên hệ qua số hotline 01238388585  hoặc

email: brucehoang.ws@gmail.com