CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI HỌC THỰC

Đây là website dành cho các bạn đã đăng ký với Học Thực để vào học trực tuyến. Vì vậy bạn chỉ thấy mấy thông tin đơn giản này, không còn thông tin nào khác.

  • Nếu bạn chưa đăng ký học với Hoàng thì hãy liên hệ để đăng ký học: Tiếng Anh, Excel. Word. Powerpoint. Xuất nhập khẩu. Logistics.
  • Có khóa học miễn phí để bạn trải nghiệm, và có khóa học có phí để Hoàng có được công đào tạo.
  • Hãy trả phí cho người thầy tâm huyết, giỏi và thực tế, bạn sẽ thấy sự nghiệp của bạn phát triển cao hơn nhiều.
  • Nếu bạn đã đăng ký học và được cấp tài khoản học, thì bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu bạn được cung cấp

Bước 2: Vào học. Hãy chọn khóa học mà bạn đã được kích hoạt để vào học.